-->

2021ம் ஆண்டு புலமைப் பரிசில் பரீட்சை எழுதவுள்ள மாணவர்களுக்காக நாடலாவிய ரீதியில் தயாரிக்கப்பட்ட online வினாத்தாள்களின் தொகுப்பு

 


2021 ம் ஆண்டு புலமைப் பரிசில் பரீட்சை எழுதவுள்ள மாணவர்களுக்காக நாடலாவிய ரீதியில் தயாரிக்கப்பட்ட online வினாத்தாள்களின் தொகுப்பு

Online வினாத்தாள் பரீட்சைக்கு தோற்றவுள்ள மாணவர்கள் இப்பரீட்சைகளை எந்நேரத்திலும் செய்யலாம் பரீட்சை பெறுபேறுகளை பரீட்சை முடிவில் அறிந்து கொள்ளலாம். 

வழங்கப்படும் கேள்விகளை தெளிவாக வாசித்து விடையளிக்கவும். 

 தமது வகுப்பை தெரிவு செய்து பரீட்சையில் இணைந்து கொள்ளவும் 

பரீட்சை முடிவில் Submit என்பதை Click செய்து பரீட்சை முடிவுகளை‌ அறிந்து கொள்ளலாம்.

......................GRADE-5 ONLINE EXAMS LINK........................................

✅ தரம் 05 - சுற்றாடல்


.......................................................................................................................................................
புலமை
✅நிகழ்நிலைப் பரீட்சை - 04 

2021இல் புலமைப்பரிசில் பரீட்சைக்குத் தோற்றும் மாணவர்களுக்காக புலமை வழிகாட்டி குழுமத்தினால் நடாத்தப்படும் நிகழ்நிலைப்பரீட்சை 04.

சகல வினாக்களுக்கும் விடையளிப்பது கட்டாயமாகும். விடையளித்த பின்னர்  Submit button ஐ கிளிக் செய்யவும். பின்னர் தோன்றும் திறையில் view score என்பதனை கிளிக் செய்து உங்களது புள்ளிகளைப் பார்வையிடலாம்.


................................................................................................................................................................................................

✅Grade : தரம் 5 , தரம் 4 மாணவர்கள் பங்கு பற்றலாம்
Subject  :தமிழ் மொழி - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUNa6v_UsT5g-b5EWTP-7M6WqVoFW-8Rth0bIcG6e46fD2ug/viewform?hl=ta
................................................................................................................................................................................................

✅புலமைப்பரிசில் பரீட்சை எழுதும் மாணவர்களுக்கான நிகழ்நிலைப பரீட்சை நுண்ணறிவு - 2 


..............................................................................................................................................................................................
✅புலமை வழிகாட்டி
நிகழ்நிலைப் பரீட்சைத் தொடர்.

2021ஆம் ஆண்டு புலமைப் பரிசில் பரீட்சைக்குத் தோற்றும் மாணவர்களுக்காக புலமை வழிகாட்டி குழுமத்தினால் நடாத்தப்படும் நிகழ்நிலைப் பரீட்சைத் தொடரில் இது வரை நடைபெற்றுள்ள பரீட்சைகளின் லிங்க் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 

✅நிகழ்நிலைப் பரீட்சை - 01

✅நிகழ்நிலைப் பரீட்சை - 02

நிகழ்நிலைப் பரீட்சை - 03

✅நிகழ்நிலைப் பரீட்சை - 04

✅நிகழ்நிலைப் பரீட்சை - 05

✅நிகழ்நிலைப் பரீட்சை -  06
................................................................................................................................................................................................
சகல வினாக்களுக்கும் விடையளிப்பது கட்டாயமாகும். விடையளித்த பின்னர்  Submit button ஐ கிளிக் செய்யவும். பின்னர் தோன்றும் திறையில் view score என்பதனை கிளிக் செய்து உங்களது புள்ளிகளைப் பார்வையிடலாம்


..............................................................................................................................................................................................

✅ஆசிரியர் :− திரு சந்தனம் பத்மஶ்ரீ (Dip.in.teach/SLTS iii/B.ed primary (hons)R) 
t.p 0769190155 
கே/தெஹி/நூரி தமிழ் வித்தியாலயம் நூரி.

............................................................................................................................................................................................
✅T.சதீப்  
கே/தெஹி மஹா ஓய தமிழ் வித்தியாலயம் தெஹியோவிற்ற

அறிவுறுத்தல்கள்

1.  20 நிமிடத்தில் நிறைவு செய்யவும்
2.  செய்து பார்க்க கொப்பியொன்றினை     எடுத்துக்கொள்ளவும்
3. 100 புள்ளிகள்

.......................................................................................................................................................................................
✅தரம் - 4 தமிழ் செயலட்டை லஸ்ஸனகம த.வி

......................................................................................................................................................................................
✅தரம் 5 மாணவர்களுக்கான நிகழ்நிலைப் பரீட்சை

......................................................................................................................................................................................
✅தரம் 5 மாணவர்களுக்கான முன்னாயத்தப் பரீட்சை
பரீட்சை இல - 01...................................................................................................................................................................................................
✅தமிழ்மொழி
தொடர் மொழிக்கு ஒரு மொழி

..................................................................................................................................................................................................
✅பகுதி - 1 நுண்ணறிவு
இ.றஞ்சித்.மொறாய்ஸ் (ஆசிரியர்)
மன்/முருங்கன் ஆரம்பப் பாடசாலை

.................................................................--------------....................................................................................................
...........................................................................---------------------...........................................................................
✅சுற்றாடல்சார் செயற்பாடுகள்
.இறஞ்சித்.மொறாய்ஸ் (ஆசிரியர்)
மன்/முருங்கன் ஆரம்பப் பாடசாலை
.............................................................................................................................................................................................
✅தமிழ்மொழி
பரீட்சை -01
இ.றஞ்சித்.மொறாய்ஸ் (ஆசிரியர்)
மன்/முருங்கன் ஆரம்பப் பாடசாலை
...............................................................................................................................................................................................
✅சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள் 🚦🚀⚽🔨🌿🌳
THANDAUTHAPANY NIVEDHINI 
RATHNAPURA  (RAKWANA 
..............................................................................................................................................................................................
✅இரண்டாம் தேசிய மொழி சிங்களம் 👼💪👍🌞🎁
Thandauthapani Nivedhini
Rathnapura (Rakwana 

............................................................................................................................................................................................
✅தமிழ்மொழி
Thandauthapany Nivedhini (Rakwana) 


.........................................................................................................................................................................................
✅சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள்
 T.Nivedhini  (Teacher ) Rakwana 

.........................................................................................................................................................................................
யா/௮ல்வாய் வடக்கு றோ.க.த.க பாடசாலை
திருமதி.மதியழகன் சசிகலா

........................................................................................................................................................................................
✅சுற்றாடல் வினாத்தாள்-03
 SA.ISSATH.                                                      
 (BA.PRIMARY TRND.TEACHER)                           
 P/RISHAD BATHIUDEEN M.V.                            
PUTTALAM.                                                     
0715602525.                                                    
(03/06/2021)                                                  
15நிமிடங்கள் 

..............................................................................................................................................................................................
✅கணிதம் வினாத்தாள்-02
SA.ISSATH.                                                       
(BA.PRIMARY TRND.TEACHER)                           
P/RISHAD BATHIUDEEN M.V.                           
PUTTALAM.                                                        
0715602525.                                                    
(02/06/2021)                                                                       
20 நிமிடங்கள்

...............................................................................................................................................................................................

✅புலமைப்பரிசில் முன்னாயத்த பரீட்சை-1
✅M.P.கஜன் 
✅கொழும்பு ராமநாதன் ஹிந்து கல்லூரி
...............................................................................................................................................................................................
✅புலமைப்பரிசில் முன்னாயத்த பரீட்சை-2
...............................................................................................................................................................................................
✅புலமைப்பரிசில் முன்னாயத்த பரீட்சை-3
...............................................................................................................................................................................................
✅புலமைப்பரிசில் முன்னாயத்த பரீட்சை-4
...............................................................................................................................................................................................
புலமைப்பரிசில் முன்னாயத்த பரீட்சை-5
...............................................................................................................................................................................................
✅புலமைப்பரிசில் முன்னாயத்த பரீட்சை-6
...............................................................................................................................................................................................
✅புலமைப்பரிசில் முன்னாயத்த பரீட்சை-7
...............................................................................................................................................................................................
✅புலமைப்பரிசில் முன்னாயத்த பரீட்சை-8


...............................................................................................................................................................................................

மிக முக்கியமான பதிவு என்பதால் கட்டாயமாக SHARE பண்ணவும்

Post a Comment

Previous Post Next Post
close