-->

Sisu saviya Grade 05 Tamil Medium papers 2024

தரம் 05   சிசு சவிய  வினாத்தாள்கள்  - 2024Sisu saviya Grade 05 Tamil Medium papers 2024

සිසු සවිය -05 

சப்ரகமுவ மாகாண ஆரம்பக்கல்வி பிரிவு

மாணவர்களை பாடசாலைகளுக்கு  தேர்ந்து எடுப்பதற்க்கும் மாணவர்களுக்கு உதவிப்பணம் வழங்குவதற்குமாக தரம் 05 மாணவர்களுக்கு நடத்தப்படும் மாதிரி பரீட்சை 

கீழே Download Pdf என்பதை கிளிக் செய்வதன்‌ மூலம் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும்Post a Comment

Previous Post Next Post
close